Close
Close
Close
June 25, 2013

SPARK in Dutch National Newspaper ‘De Telegraaf’

Saturday, June 15th, SPARK took part in creating an annex for the largest national Dutch newspaper, the Telegraaf.

Focused on entrepreneurship in developing countries, the article features SPARK on page 6, under the title: Loket voor Nederlandse bedrijven.

Calling attention to Business Startup Centres and how these can be useful for Dutch entrepreneurs, the article weighs in on the importance of equal growth amongst groups such as women, youth and the poorest in order to achieve a profitable and sustainable economy.  Due to stabalising economies, a post-conflict society can then undergo successful reconstruction which in turn is also benefitting international companies.

 

Download and read more from the Telegraf article below.

Loket voor Nederlandse bedrijven

Met onze aanpak hebben we nog geen oorlogen voorkomen.’ Michel Richter, co- directeur van SPARK is aan het woord. Er volgt een aanstekelijke lach van hemzelf en zijn collega’s Annelies van den Berg (coun- trymanager Burundi) en Richard van Hool- werff (countrymanager Liberia). Het voorkomen van oorlogen mag dan geen directe doelstelling zijn van SPARK, het bij- dragen aan stabiliteit en economische en sociale ontwikkeling in gebieden waar een conflict heeft gewoed, is dat wel. SPARK doet dit bijvoorbeeld door jonge talentvolle ondernemers op te leiden en een duurzaam ondernemersklimaat te bevorderen. De organisatie richt zich daarbij op groeibedrij- ven, klein en groot, lokaal en internationaal. SPARK is sinds 1993 actief en heeft inmid- dels vestigingen in post-conflictgebieden in Afrika, het Midden Oosten en de Balkan…read more